บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
เครื่องอ่านบาร์โค๊ด 1D 2D > ยี่ห้อ Birch อุปกรณ์ POS ประเทศไต้หวัน