บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
X500

X500

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : 3D printer

 

 

PRODUCT DISPLAY
Subtlety, Showing Ingenuity

 
 
X500
 
PRODUCT ADVANTAGE
Excellent craftmanship, Creat perfect quality
MORE MATERIALS MORE CHOICES
Multi-material support More meticulous More professional
PLA

Print temperature: 190-210

Material density: 1.25±0.05g/cm3

Water absorption: 0.5%

Tensile Strength: 60MPa

ABS

Print temperature: 220-240

Material density: 1.04±0.2g/cm3

Water absorption: 1%

Tensile Strength: 43MPa

PETG

Print temperature: 220-240

Material density: 1.27±0.2g/cm3

Water absorption: 1%

Tensile Strength: 49MPa

PVA

Print temperature: 190-210

Material density: 1.25±0.05g/cm3

Water absorption: WATER-SOLVENT

Tensile Strength: 10MPa

WOOD

Print temperature: 190-220

Material density: 1.25±0.05g/cm3

Water absorption: 0.5%

Tensile Strength: 60MPa

NYLON

Print temperature: 240-280

Material density: 1.01±0.05g/cm3

Water absorption: WATER ABSORBING

Tensile Strength: 50MPa