บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
TTP-384MT

TTP-384MT

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : TSC

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด 2 ระบบ คือ

ระบบใช้กระดาษธรรมดา (Direct)

และกระดาษความร้อน (Thermal)
• ใช้กระดาษหน้ากว้างสูงสุดประมาณ 4 นิ้ว 
• ความเร็วในการพิมพ์ 6 นิ้ว/วินาที 
• พอร์ท USB 2.0 , Ethernet , Parallel,Serial 
• ความละเอียด 300 DPI

  • 4.3” touch LCD display with 6-button menus
  • Ethernet, USB 2.0, serial, parallel and USB Host*1 connectivity are standard.
  • Die-cast chassis, sheet metal structure with clear media view window
  • Can manage label widths up to 241.3 mm (9.5”) with a maximum print width up to 219.5 mm (8.64”) wide at 300 dpi high resolution
  • 600 meter ribbon supply
  • 512 MB Flash and 256 MB SDRAM memory
  • SD Flash memory expansion up to 32 GB
  • Up to 6” per sec. print speed for 203 dpi, and 4” per sec. print speed for 300 dpi
  • Powerful basic programming tools
  • Options include: GPIO connectivity, Bluetooth module, external 802.11 b/g/n wireless module & cutter module