บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
Promotion MIDDLE Set-5

Promotion MIDDLE Set-5

ชุด set ประกอบไปด้วย

1.โปรแกรมบริหารธุรกิจ ACCOUNT SMEs GOLD

2.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ Sewoo SLK-T21EB

3.เครื่่องอ่านบาร์โค๊ด Birch BS-115BU

4.ลิ้นชักเก็บเงิน Birch POS-523