บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
career
บริษัท เทคโนโลยี่สโตร์ จำกัด

บริษัท เทคโนโลยี่สโตร์ จำกัด

7 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 4 ห้องเลขที่ 4E69 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ : 083-989-4011
มือถือ :

081-658-5485
086-355-0168
086-355-1794
095-370-8098
095-370-8097

Fax : 02-117-4361
E-mail : pantipplaza@techno.co.th
  :  

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด zebra