บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
career
บริษัท เทคโนโลยี่สโตร์ จำกัด รับสมัครผู้ร่วมงาน มีตำแหน่งเปิดรับดังนี้
• พนักงานขับรถส่งของ
• ฝ่ายขาย
• ฝ่ายบัญชี
• ช่างคอมพิวเตอร์
• วิศวะไฟฟ้า
สนใจสมัคร ติดต่อได้ที่
บริษัท เทคโนโลยี่สโตร์ จำกัด
555 เดอะพาลาเดียม เวิลด์ ชอปปิ้ง ชั้น 4 ห้อง เลขที่ ไอที 4-40, ไอที 4-110 ถนนราชปรารภ
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-250-6144