บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
career
บริษัท เทคโนโลยี่สโตร์ จำกัด รับสมัครผู้ร่วมงาน มีตำแหน่งเปิดรับดังนี้
• พนักงานขับรถส่งของ
• ฝ่ายขาย
• ฝ่ายบัญชี
• ช่างคอมพิวเตอร์
• วิศวะไฟฟ้า
สนใจสมัคร ติดต่อได้ที่

บริษัท เทคโนโลยี่สโตร์ จำกัด

604/3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ชั้นเอ็ม ห้องเลขที่ เอ็ม44,เอ็ม1/1 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ : 02-2506144-6
มือถือ :

081-658-5485
083-989-4011
086-355-1794
095-370-8098
095-370-8097
081-658-5484

Fax : 02-250-6146
E-mail : pantipplaza@techno.co.th
  : prasong@techno.co.th