บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
เครื่องอ่านบาร์โค้ด Zebra > เครื่องอ่านบาร์โค้ด / สแกนบาร์โค้ด
LI3608-ER / LI3678-ER 1D

LI3608-ER / LI3678-E..


รายละเอียด