บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
หน้าแรก > เครื่องสแกนบันทึกเวลา / บันทึกเวลาพนักงาน / เครื่องเปิดบิดประตู
บันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือและใบหน้า
More >>