บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับ ระบบ POS , Android POS
More >>
ลิ้นชักเก็บเงิน จอแสดงราคา เครื่องอ่านและเขียนบัตรแถบแม่เหล็กและบาร์โค้ด
More >>
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
More >>
จอระบบสัมผัส Touch screen for POS
จอทัชสกรีน 17 นิ้ว Birch TM3600 ระบบสัมผัส

จอทัชสกรีน 17 นิ้ว B..


รายละเอียด
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ
More >>
เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1D 2D
More >>