บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
About us
บริษัท เทคโนโลยี่ สโตร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1988 ดำเนินธุรกิจโดยเป็นผู้นำเข้าสินค้าต่างๆ จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เช่น สแกนบาร์โค้ด เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบรูด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ ลิ้นชักเก็บเงิน จอแสดงสินค้า โปรแกรมสำหรับงานขาย นับสต๊อกสินค้า จอระบบสัมผัส แบบชนิดต่างๆ เครื่องตัดสติกเกอร์ เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ กล้องวงจรปิด อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ประตูเลื่อนอัตโนมัติ และอุปกรณ์อีเลคทรอนิคต่างๆ และได้เป็นผู้ผลิตโปรแกรมสำหรับบริหารร้านค้า, โปรแกรมบริหารร้านอาหาร และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ใช้งานได้ต่อเนื่องตามยุคตามสมัยและตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่าเป็นผู้ที่ให้บริการที่ดีมาตลอดระยะเวลา
นโยบายและทิศทางดำเนิธุรกิจ
มีความมุ่งมั่นและยังคงพัฒนา และจะก้าวหน้าต่อไป อย่างมั่นคงและไม่หยุดยั้ง ทั้งทางด้านงานบริการลูกค้า และการนำเอาสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ มานำเสนอให้กับลูกค้าในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อมาสนับสนุนธรุกิจของลูกค้าและรองรับการเติบโตธุรกิจของลูกค้า ในราคาประหยัด ยุติธรรม พร้อมทั้งการดูแล รับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นที่ตั้ง ดังเช่นเจตนารมย์ของผู้ก่อตั้งบริษัทฯ