บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
ลิ้นชักเก็บเงิน จอแสดงราคา เครื่องอ่านและเขียนบัตรแถบแม่เหล็กและบาร์โค๊ด คอมพิวเตอร์ สำหรับ ระบบ POS > Birch
จอแสดงราคาสินค้า

จอแสดงราคาสินค้า


รายละเอียด