บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
สแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือและใบหน้า ล๊อคประตู โปรแกรมลงเวลา โปรแกรมเงินเดือน > ZKT ECO