บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
GCC รุ่น i-Craft

GCC รุ่น i-Craft

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : GCC i-Craft
ราคา : 13,000 บาท

               

Enhanced AAS II Contour Cutting System
With AAS II contour cuttinig system, users can print graphics and use i-Craft™ to cut the contour automatically to complete a diverity of designs in an easy way, including stickers, décor, cards and so on.
250 Grams of Cutting Force
The maximum of 250g cutting force extends the applicability of a i-Craft™ which can cut various materals, such as cardstock paper, heat transfer paper, tattoo paper and soft magnetic.
Rhinestone Application
Thanks to the superior cutting force and standard software function, i-Craft™ handles rhinestone stencil cutting with ease, people are amazed with its great versatility.
SD Card Slot
With the use of SD card, users can create their designs wherever they want and save it to SD card for later uses. i-Craft™ eliminates the limitation of creation.
(Note: SD card is an optional item.)
Auto-adjusted Blade
i-Craft™ is equipped with an auto-adjusted blade, so users can cut the designs perfectly without complicated balde adjustment procedure.
Adhesive Sheet
Adhesive sheet can be used to fix different materials from card stock to soft magnet. It provides a very common used cutting area, 12 x 12 inches, and a more extensive cutting area, 12 x 24 inches (optional item)
Intuitive AP Software and Driver 
i-Craft™ standard software is compatible with a diversity of file formats including SVG, PDF, AI, EPS, PLT, PNG, and WPC, providing the optimum compatibility. Better than that, GCC exclusive driver for i-Craft™ allows users to use familiar design software and print to i-Craft™ via driver with ease, extending the compatibility and user friendliness.
Large LCM Screen
The large LCM screen can show the selected function and make it easy to operate. Ease of use user interface turns every user to be a scrapbooking expert.