บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
Fusion 3780

Fusion 3780

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : Honeywell

Primary Omnidirectional Scan Pattern

Aggressive scanning of barcodes in any orientation, increasing throughput. 

 

Secondary Single-Line Scan Pattern

With the push of a button, switch to a targeted single-line for menu scanning.

 

Automatic Stand Detection

Hands-free operation for presentation scanning, reducing operator fatigue. 

Sleep Mode With IR Wake-Up

Multiple sleep modes reduce power consumption, extending life and lowering your total cost of ownership.

 

Optional Integration of RF EAS Antenna

Increases efficiency by simulteneously deactivating RF EAS tags and decoding barcodes.

Overview

 

The Fusion™ 3780 laser barcode scanner is ideal for medium-volume retailers. It combines omnidirectional and single-line laser scanning into a lightweight, ergonomic handheld device that’s also affordable. And the scanner's automatic stand detection lets you seamlessly switch from handheld to hands-free presentation scanning on the fly.

SCAN PERFORMANCE

Scan Pattern

Omnidirectional: 5 fields of 4 parallel lines; Button activated single line

 

Scan Speed

Omnidirectional: 1,333 scan lines per second; Single line: 67 scan lines per second

 

Print Contrast

35% minimum reflectance difference

 

Pitch, Skew

60°, 60°

 

Decode Capability

Reads standard 1D and GS1 DataBar symbologies