บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
GT800

GT800

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : label printer
PRZGT8001005P0100
12 Month Warranty

Providing enhanced performance and reliability at a competitive price, the GT800 direct thermal/thermal transfer desktop printer offers a wide range of advanced features to meet a variety of low- to medium-volume printing applications. Improve productivity with the 300 meter ribbon that requires fewer changes; fast, 127 mm per second print speed; powerful 32-bit processor for fast label throughput; and a large memory that supports more graphics and longer labels.

Built with Zebra quality and durability, the GT800 is easy to integrate with a choice of three connectivity interfaces and optional 10/100 Ethernet, and with co-resident EPL and powerful ZPL programming languages for compatibility with all Zebra printers.