บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
Promotion Professional Set 3

Promotion Professional Set 3

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : Professional Set 3
ราคา : 32,000 บาท

   Promotion Professional Set 3

   ชุด set ประกอบไปด้วย

 1.โปรแกรมบริหารธุรกิจ ACCOUNT SMEs GOLD

 2.คอมพิวเตอร์ all-in-one Birch

 3.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ SLK-T21EB

 3.เครื่องอ่านบาร์โค้ด ZEBRA DS-2208 

 4.ลิ้นชักเก็บเงิน Birh POS-223