บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
TSC ME240

TSC ME240

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : TSC
 • 2-button 3-LED (basic model)/ 6-button LCD (advanced model) control panel
 • Easily adjustable sensors
 • Print head pressure adjustment knobs
 • 450 meter ribbon capacity
 • Flexible firmware structure allows the printer to emulate popular printer languages
 • Available in 203 dpi and 300 dpi resolutions
 • Up to 4 Gigabyte Flash memory expansion using SD Flash memory
 • Fast label throughput
 • 2-button 3-LED (basic model)/ 6-button LCD (advanced model) control panel
 • Easily adjustable sensors
 • Print head pressure adjustment knobs
 • 450 meter ribbon capacity
 • Flexible firmware structure allows the printer to emulate popular printer languages
 • Available in 203 dpi and 300 dpi resolutions
 • Up to 4 Gigabyte Flash memory expansion using SD Flash memory
 • Fast label throughput