บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
MB300

MB300

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : MB300

 

Features

     • 1500 Faces, 2000 Fingerprints, 2000 Cards and 80000 Records
     • Multi-languages
     • Communication: TCP/IP, USB-host
     • High verifcation speed
     • Professional frmware and platform make it more flexible
     • Intuitive and stunning UI design

MB300
Multi-Bio Time Attendance Terminal

     The new MB300 is an innovative product featured with ZK advanced fingerprint and face recognition technologies. It supports multiple verification methods including face, fingerprint, password and those combinations. Multi-model communications consisting of TCP/IP, USB host allow an extremely easy data management. What’s more, the new industrial design can be suitable for commercial markets, such as enterprise, bank and factory.