บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
Promotion MIDDLE Set-D

Promotion MIDDLE Set-D

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : Promotion

 

   Promotion MIDDLE Set-D

   ชุด set ประกอบไปด้วย

 1.โปรแกรมบริหารธุรกิจ ACCOUNT SMEs GOLD

 2.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ Sewoo SLK-TS400BT

 3.เครื่่องอ่านบาร์โค๊ด  Birch BS-115BU

 4.ลิ้นชักเก็บเงิน Birh POS-523