บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
LCD-50

LCD-50

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : LCD-50
ราคา : 3,900 บาท

จอแสดงสินค้าแบบสี  เสือกสีแสดงได้ตามความต้องการ  support  15 command mode Epson

สามารถ Upload LOGO  ต่อเชื่อม USB แสดงข้อความเป็นภาษาอังกฤษ