บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
ZXP-series7

ZXP-series7

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : 10

High Performance Card Printers

HIGH-QUALITY CARD PRINTING

The ZXP Series 7 has superb photo-quality card printing in medium- to high-volume applications. The ZXP Series 7 delivers fast yet reliable performance while offering users exceptional value by lowering the printer's total cost of ownership. Time after time, it prints sharp vivid cards with precise color control.

 

  • PERFORMANCE: WORKS THE WAY YOU NEED IT

    The ZXP Series 7 printer is built to meet the needs of today’s demanding business environment. It features a robust design that works out of the box in a wide range of environments and applications, plus it generates near-photographic print quality and color depth using photo-print technology. The printer also performs edge-to-edge card printing, while the laminator ensures security of the cards and lengthens the life of the image.

  • PRODUCTIVITY: HIGH SPEEDS AND LOW MAINTENANCE

    The ZXP Series 7 printer features fast print speeds that improve productivity and reduce wait time. Thanks to its fast print speeds, up to three jobs can be in process at the same time (encoding, printing and laminating simultaneously), enabling fastest throughput. Ease of integration and low maintenance are ensured by the high-capacity media, ribbon and laminate rolls that are synchronized, plus ribbon loading and operation are made easy.

  • ADAPTABILITY: MEET BUSINESS NEEDS—NOW AND IN THE FUTURE

    The ZXP Series 7 printer offers real flexibility. You can select options whenever you need them—so you can add to your portfolio of card-printing applications and manage your investment at the same time. Options include singe or dual-sided printing, wasteless single- or dual-sided lamination. The series also offers a variety of encoding and connectivity options, including UHF encoding and wireless connectivity.