บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
POS-423

POS-423

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : ลิ้นชักเก็บเงิน

• ลิ้นชักเก็บเงินขนาด 42 (W) x 49 (L) x 10.5 (H) ซม.
• เปิดลิ้นชักได้โดยการใช้กุญแจหรือสั่งจากโปรแกรม
• พอร์ท Serial หรือ RJ-45
• มีสีขาวกับดำ

• ลิ้นชักเก็บเงินขนาด 42 (W) x 49 (L) x 10.5 (H) ซม.
• เปิดลิ้นชักได้โดยการใช้กุญแจหรือสั่งจากโปรแกรม
• พอร์ท Serial หรือ RJ-45
• มีสีขาวกับดำ