บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
Promotion SMALL Set-8

 Promotion SMALL Set-8

   ชุด set ประกอบไปด้วย

 1.โปรแกรมบริหารธุรกิจ ACCOUNT SMEs GOLD

 2.เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ Sewoo SLK-T21EB

 3.เครื่่องอ่านบาร์โค๊ด  Birch BS-115BU