บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
Promotion Professional Set 4

 Promotion Professional Set 4

   ชุด set ประกอบไปด้วย

 1.โปรแกรมบริหารธุรกิจ ACCOUNT SMEs GOLD

 2.คอมพิวเตอร์ all-in-one Birch PP8100+A8V

  (เครื่องพิมพ์ใบเสร็จในตัว)

 3.เครื่องอ่านบาร์โค้ด ZEBRA DS-2208 

 4.ลิ้นชักเก็บเงิน Birch POS-223