บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
LOYVERSE POS ชุด 2

LOYVERSE POS ชุด 2

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : ชุด LOYVERSE POS สำหรับร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนแ
ราคา : 21,850 บาท

โปรแกรม POS ใช้พรีไม่มีรายเดือน เหมาะสำหรับร้านขายอุปกรณ์

เครื่องเขียนและขายหน้าร้านทั่วไป

อุปกรณ์ในชุดประกอบไปด้วย:

- คอมพิวเตอร์ imin D3-504

- เครื่องพิมพ์สลิป Sewoo SLK-TS400 Bluetooth

- ลิ้นชักเก็บเงินสด Birch POS-423

- กระดาษสลิปความร้อน 80 มม. (ฟรี 5 ม้วน)