บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
สลากสินค้า

สลากสินค้า

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : label

สลากสินค้า ขนาด 2.5x1.2 cm 5000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 3.2x.2 cm 5000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 3.2x2.5 cm 5000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 4x3 cm 2000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 5x1.5 cm 2000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 5.5x3.5 cm 2000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 5x8 cm 2000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 2.5x1.2 cm 5000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 10x15 cm 250ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 4x1.5 นิ้ว 2000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 4x3 นิ้ว 250ดวง/ม้วน

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinbon สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด  Birch , TSC, Zebar กระดาษสำหรับเครื่องใบเสร็จอย่างย่อ Thermal paper

Ribbon Epson ECR-38