บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
สลากสินค้า

สลากสินค้า

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : label

สลากสินค้า ขนาด 2.54x1.2 cm 5000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 3.2x.2 cm 5000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 3.2x2.5 cm 5000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 3.4x2 cm 5000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 4x3 cm 2000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 5x1.5 cm 2000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 5x2.5 cm 2000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 5x2.5 cm 2000ดวง/ม้วน (ดวงเดี่ยว)

สลากสินค้า ขนาด 5.5x3.5 cm 2000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 5x8 cm 2000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 4x1.5 in 2000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 4x3 in 250ดวง/ม้วน

สลากสินค้า ขนาด 4x6 in 250ดวง/ม้วน

สลากสินค้าจิวเวลรี่ ขนาด 7.5x1.3 cm 1000ดวง/ม้วน

สลากสินค้าจิวเวลรี่ ขนาด 9x1.3 cm 2000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า UPO (กันน้ำ) ขนาด 5x3 cm 2000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า UPO (กันน้ำ) ขนาด 5x4 cm 5000ดวง/ม้วน

สลากสินค้า UPO (กันน้ำ) ขนาด 10x4 cm 1000ดวง/ม้วน