บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
ID card

ID card

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : ID card

บัตร PVC ขาวเปล่ามาตรฐานจะมีขนาดบัตรเครดิตมาตรฐานในความหนา 30 mil (เรียกว่าบัตร CR8030) - และทำงานในเกือบทุกพิมพ์บัตร - บัตรประจำตัวที่ใช้บ่อยสุด บัตรพีวีซีนี้ว่างอเนกประสงค์สามารถใช้ได้ในหลายประเภทของการใช้งาน ID ผู้ผลิตทั่วไป