บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : กระดาษเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

อายุการใช้งาน หลังที่พิมพ์สามารถเก็บสำเนาได้ประมาณ 4 เดือน ถึงจะจาง

มีขนาดก้วาง  79mm ยาว 80 cm

 มีขนาดก้วาง  57mm ยาว 50 cm