บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
กระดาษความร้อน

กระดาษความร้อน

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : กระดาษความร้อน

กระดาษความร้าน หน้ากว้าง 79mm ยาว 76 M
กระดาษความร้อน หน้ากว้าง 57mm ยาว 50 M

กระดาษปริ้นสลิป แบบไม่มีสำเนา 75x75 mm

กระดาษปริ้นสลิป แบบมีสำเนา 2Copy 75x75 mm

กระดาษปริ้นสลิป แบบมีสำเนา 3Copy 75x75 mm

อายุการใช้งาน หลังที่พิมพ์สามารถเก็บสำเนาได้ประมาณ 4 เดือน ถึงจะจาง