บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
GCC รุ่น AR-24

GCC รุ่น AR-24

ขอใบเสนอราคา
รหัสสินค้า : GCC AR-24
ราคา : 19,900 บาท
  • ****รายละเอียดเพิ่มเติม****

   1.โต๊ะวางเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ GCC สำหรับใช้วัสดุแบบ ม้วน เป็น Option เสริม
   2.มีการสอนวิธีการใช้งานเครื่องตัด
   3.คู่มือเป็นภาษาไทย 1 CD และ ภาษาอังกฤษ 1 DVD (GCC DVD_Manual-Driver-GreatCut)
   4.แถมใบมีดตัดสติกเกอร์ 2 ใบ
   5.รับประกันการซ่อมและอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
   6.ใช้งานไดดีกับโปรแกรม
  • CorelDraw 10 , 11 , 12 , X3 , X4 , X5, X6, X7, X8
  • ILLUSTRATOR 10, CS, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CC
  • โปรแกรม Sure Cuts A Lot 4 (Option )
   7.รองรับ windows XP  , Vistra , windows 7 ,    windows 8 , windows 10

   

 • http://www.gccworld.com/about.php?act=museum
 • สามารถตัดหรือวาดแบบได้ ใช้ได้ทั้งวัสดุ แบบแผ่น , แบบม้วน
  - สามารถตัด กับ เครื่อง MAC ได้ -Sure Cuts A Lot 4 For Mac (Option) 
  - สามารถตัดสติกเกอร์ธรรมดา และสะท้อนแสง
  - มี Driver สำหรับ Windows Xp, Vista, 7, 8, และ 10  
 • ใช้งานได้ดีกับ CorelDraw, Illustrator, Freehand, และ
    โปรแกรม Sure Cuts A Lot 4 (Option)
 • Mac ใช้กับโปรแกรม Sure Cuts A Lot 4 For Mac (Option)
 •  
 • ****รายละเอียดทางเทคนิค****
  1.เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
  2.ระบบการขับเคลื่อนมอเตอร์ STEPPING MOTOR
  3.มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ 2 ทาง USB , Serial (RS232)
  4.มีปุ่มควบคุมเครื่องไม่น้อยกว่า 10 Control Keys, 6 LEDs
  5.มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ( Re-Polt Memory) 1 MB
  6.ความเร็วสูงสุดในการตัด 400 มม. / วินาที (ปรับระดับความเร็วในการตัดได้)
  7.มีแรงกดของใบมีดที่ใช้ตัดสติ๊กเกอร์สูงสุด 250 กรัม
  8.ตัดงานได้ความกว้างสูงสุด 600 มม.
  9.มีช่องใส่วัสดุความกว้างสูงสุด 719 มม.
  10.มีจำนวนลูกล้อ3 ลูก (ใช้กดจับวัสดุ 2 ลูก / 1 ลูกในการกดกึ่งกลางวัสดุ)
  11.ความกว้างของวัสดุที่ใช้ เล็กสุด 120 มม. (ปรับระยะการจับวัสดุได้ตามหน้ากว้างของวัสดุ)
  12.ความหนาวัสดุ 0.8 มม. (Material Thickness)
  13.สามารถใช้ตัดสติ๊กเกอร์ธรรดา และสะท้อนแสงได้
  14.สามารถใช้วัสดุที่เป็นแผ่น ,  แบบม้วน-(Option)